© MS

חמישים וארבע דולרים

"רוץ בן סוסי רוץ ודהר..."סוסיקו שלנו אוהב לאכול קש לרוב את זמנו הפנוי מבלה בצפיה בעוברים והשבים,ומיחל לאיזה תפוח טעים!! עלות אחזקתו לחודש היא כ432 ש"ח 

​הבאת הטבע אל הילדים​
פינת החי של ילדי בית אל​​

אבל לא רק לילדים

אמץ חיה אבל אתה לא יכול לקחת אותה הביתה.

תעזורו לנו להאכיל ולתחזק את החיות.

סוסים

אתונות 
 בפינת החיי נמצאות שתי אתונות נחמדות,שאוהבות לאכול קש וירקות לרוב...את רוב זמנן מבלות בחברת סוסיקו הסוס...מוזמנים לבקרינו עם שלל של ירקות.
עלות אחזקתנו לחודש היא כ432 ש"ח
איילים

בקצה החווה בין עצים ואבנים חיים להם צבי ואיילה שקפיצות למרחק עושים בהנאה...מוזמנים למצוא אותנו בין העצים...עלות אחזקתנו לחודש היא 432 ש"ח

כבשים
עז גמדיתי

בפינת החיי חיות להן קבוצת עיזים נחמדות עם המון גדיים שאת רוב זמנן מבלות באכילת קש ובקפיצות אל הפניים... ,באו לראותינו... עלות אחזקתנו לחודש היא 432 ש"ח

בפינת החיי חיות להם משפחת הכבסים בשימחה וברננה באו לראותינו גועות בהנאה...מחכות לכם...מהההה.מההה....עלות אחזקתנו לחודש היא 432 ש"ח