© MS

חמישים וארבע דולרים

​הבאת הטבע אל הילדים​
פינת החי של ילדי בית אל​​

אבל לא רק לילדים

נא לרשום צ'קים חוות אפרים - לגעת בטבע (ע"ר)

ולשלוח בדואר ל ת.ד. 1013

בית אל 9062800

    נא לתרום בסכום שמתאים לך                                   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   תרומות                                                                           

לתרום בדולרים

חי (18$)..................
חי (x2 (36$.............
חי (x3 (54$.............
חי (x4 (72$.............
חי (x5 (90$.............
חי (x6 (108$...........
חי (x7 (126$...........
חי (x8 (144$...........

לתרום בשקלים

חי (18₪).................
חי (x2 (36₪............
חי (x3 (54₪............
חי (x4 (72₪............
חי (x5 (90₪............
חי (x6 (108₪..........
חי (x7 (126₪..........​
חי (x8 (144₪..........
טופס הוראת קבע