top of page

   תרומות                                                                           

​הבאת הטבע אל הילדים​
פינת החי של ילדי בית אל​​

אבל לא רק לילדים

טופס הוראת קבע

נא לרשום צ'קים

חוות אפרים - לגעת בטבע(ע"ר)

ולשלוח בדואר לת.ד. 1013

בית אל 9063100

bottom of page