top of page

פרויקטים בפינת החי

אחרי 25 שנה פינת החי צריך אוברול (שיפוץ כללי) לפינת החי 

הנה רשימה חלקית לפי חיה

חוות אפרים ע"ש אפרים צור

אמו

להחליף גדר מסביב₪50,000.00

ביצי אמו 2000.00 ₪

 

איילות

תוספת גדר לגובה בכביש₪5,000.00

העשיר ₪1,000.00

 

לולי תרנגולות

מים₪250.00

שיפצור כללי של כל הבתים₪750.00

 

כבש יעקב

גדר חדש קדימה₪5,000.00

מקום לאוכל בגשם

גדר אוסטרלית ליד החומה

 

סוס/חמור

תיקון שער₪500.00

 

עיזם

גדר אוסטרלית בפנים הגדר הקיים₪2,000.00

תיקון שער₪500.00

 

כבש קמרון

תיקון שער₪500.00

 

מתבן

חשמל₪1,000.00

 

מחסן

שיפצור כללי₪1,000.00

 

אגם ברווזים

לתקן ,להחליף סלסלות₪600.00

שיפצור כללי של כל הבתים₪1,000.00

 

מצלמות אבטחה₪100,000.00

 

איש תחזוקהשנה₪30,000.00

כפי שניתן לראות, יש לנו פרויקטים רבים שאנו רוצים להמשיך ולעבוד עליהם ובעזרת התרומות שלך נצליח לסיים אותם

ארנבות 

להחליף את האדמה פלוס עבודה₪1,000.00

מים₪100.00

גיזום עצים₪500.00

חשמל₪5,000.00

 

שרקנים

חשמל

לבנות מחדש את הכלוב₪10,000.00

 

חוטמנים

להחליף את האדמה פלוס רשת  פלוס עבודה₪4,000.00

 

תוכונים

לתקן את הדלתות₪1,000.00

 

תוכי אהבה/דררות

תיקון רשת ליד הכניסה

תיקון מים אוטומטית

שיפצור כללי₪1,000.00

 

קוקטיילים

תיקון מים אוטומטית

שיפצור כללי₪1,000.00

צביםחשמל  של איילות₪5,000.00

ממטרות אוטומטית₪2,000.00

 

טווסים

שיפוץ בית ישן₪2,000.00

 

מנדרין

רשת לול₪100.00

כיסוי גג₪200.00

 

גרבילים

תיקון קרוואן₪100,000.00

כפי שניתן לראות, יש לנו פרויקטים רבים שאנו רוצים להמשיך ולעבוד עליהם ובעזרת התרומות שלך נצליח לסיים אותם

bottom of page